Zonder betrouwbaar netwerk gaat het IoT niet werken

Van miljoenen apparaten met sensoren tot en met connected cars, en van wearables, smart homes, smartphones en tv’s tot en met laptops: alles wat ook maar enigszins elektrisch is, kan tegenwoordig worden aangesloten op het netwerk. De mogelijkheden van het Internet of Things (IoT) lijken oneindig, en naar schatting groeit het IoT de komende jaren uit tot een markt met een totale waarde van meer dan anderhalf biljoen dollar.

Gary SevountsWe blijven lezen over de vele en grenzeloze mogelijkheden van het IoT, maar horen zelden over de enorme impact die al die te koppelen devices, applicaties en data hebben op de datacenters, clouds en netwerken die ze gebruiken. Zowel bedrijven als consumenten zullen in toenemende mate gebruik gaan maken van IoT-applicaties, met tot gevolg dat netwerken overbelast raken en beschikbare bandbreedte snel ontoereikend zal zijn. Dat maakt de infrastructuur van het IoT uiteindelijk traag en onbetrouwbaar.

Nieuwe, op IoT gebaseerde applicaties en innovatieve businessproposities ontstaan in een rap tempo. Binnenkort zal al dit nieuwe IoT-verkeer een beroep doen op deze netwerken en grote hoeveelheden devices en (cloud)datacenters met elkaar verbinden, waar ook ter wereld. Daarbij wordt een enorme hoeveelheid data verzameld, geanalyseerd en verwerkt om van daaruit mogelijk weer andere IoT-processen te activeren. Data is goud waard. Elke organisatie en elke sector – van nutsbedrijven tot en met telecommunicatie, van entertainment tot en met e-commerce, en van overheidsinstellingen tot en met fabrikanten – willen meer weten over hun klanten om daar nieuwe en innoverende businessproposities voor te ontwikkelen. Daartoe analyseren ze zeer grote hoeveelheden data om op basis daarvan beslissingen te nemen – en daarvoor is een onfeilbare, consistente, flexibele en snelle data-infrastructuur essentieel.

De infrastructuur van het IoT

Joost van der StruijkEen goed functionerend netwerk is een essentiële schakel om deze door IoT gegenereerde data over grote afstanden snel en betrouwbaar te transporteren. Stel je voor dat onze huidige snelwegen en straten te kampen krijgen met tientallen miljoenen extra voertuigen, naast auto’s, bussen en motors en fietsers. Is het aanleggen van aparte rijstroken voor die speciale voertuigen dan wellicht de oplossing? Mogelijk zijn er nieuwe regels nodig om te bepalen wie, of wat er recht heeft op de weg. Onze snelwegen en straten zijn nu al overbelast, dus voor het huidige verkeerssysteem is het toevoegen van tientallen miljoenen nieuwe voertuigen ondenkbaar. Om dat wel in goede banen te leiden, zou een geheel nieuwe infrastructuur nodig zijn.

De netwerken die momenteel het IoT-verkeer verwerken, hebben te maken met een vergelijkbaar probleem: het huidige internet is simpelweg niet in staat om de alsmaar toenemende hoeveelheden data te verwerken. Om de transformatie naar IoT te ondersteunen, vraagt de netwerkinfrastructuur om nieuwe en innovatieve oplossingen. Nieuwe architecturen in de vorm van cloud-based, software-defined netwerken (SD-WAN) dragen hieraan bij. Cloud-based SD-WAN zorgt ervoor dat de broosheid van het lokale internet wordt weggenomen, dat er een hoogwaardige verbinding ontstaat en dat er een einde komt aan de altijd op de loer liggende congestie, latency en packet loss. In combinatie met een koppeling op een geoptimaliseerd internationaal netwerk ontstaat een integrale end-to-end netwerkstructuur met een uiterst hoge betrouwbaarheid, die de applicatieprestaties van IoT-applicaties over de gehele wereld garandeert.

Er is geen twijfel over mogelijk dat het Internet of Things de komende jaren exponentieel zal blijven groeien. En bij exponentiële groei komt een exponentiële toename van uitdagingen op het gebied van netwerken. Want de grote hoeveelheden verkeer hebben een enorm effect op bestaande netwerken, en sommige daarvan zullen de ontwikkelingen simpelweg niet kunnen bijhouden. De hoogste tijd dus om te gaan werken aan een netwerkinfrastructuur die klaar is voor de toekomst van onze verbonden wereld.

Gary Sevounts, Chief Marketing Officer van Aryaka Networks, en Joost van der Struijk, Managing Director – Sales & Marketing bij Videns IT Services